Novi server

  • Monday, 22nd August, 2011
  • 08:05am

Novi dhoster server se odlikuje suPHP podrškom, a to ukratko znači da ćete mnogo lakše baratati sa CMS sistemima kojima su neophodne 777 dozvole. suPHP dozvoljava samo 755 i 644, te kada je folder postavljen na 777 prijavljivaće "INTERNAL SERVER ERROR" ili "PERMISSION DENIED" ako su dozvole ispod 644.

Novitet je i ta da možete koristiti sopstveni php.ini (php konfiguracija) te time uveliko olakšati rad pogotovu ako ste web programer...

Korisnički panel je novost, pored pregleda usluga možete i manipulisati svojim domenom (mijenjati nameservere), a dani kada se dešavalo da niste bili obavješteni za istek usluge su prošlost.

« Nazad