5.12.2011. svi serveri su dobili update PHP-a na najnoviju zvaničnu verziju 5.3.8 iz septembra 2011. godine. Verzija dodaje pojedine funkcije koje nisu prisutne u prethodnim verzijama. Korisnici starijih skripti je moguće da dobiju greške na sajtovima, ali spremili smo patcheve za sve poznatije CMS-ove tako da smo eventualne probleme smanjili na najniži nivo.Tuesday, December 6, 2011

« Nazad