Koji su načini plaćanja ?

 Tekući račun u Srbiji, plaćanje u dinarima (RSD)Devizni računPlaćanje putem platnih kartica...

 Plaćanje platnim karticama

Preko našeg sajta možete plaćati Visa, MasterCard, Maestro, American Express te Dina Card platnim...

 Povraćaj novca

Svako ko zatraži povratak novca najkasnije 30 dana od aktiviranja svog korisničkog naloga dobija...